Hírek > Kártérítés, kártalanítás áfa kérdése

Kártérítés, kártalanítás áfa kérdése


Jelen cikkünkben a kártalanítás és kártérítés áfa vonzatában mélyülünk el.

Első körben tisztázzuk a fogalmakat:

 

Kártérítés

A PTK értelmében kártérítést kell fizetnie annak, aki:

  • szerződésen kívüli jogellenes magatartással (deliktuális kárfelelősség) vagy
  • szerződésszegéssel (kontraktuális kárfelelősség) másnak kárt okoz.

 

Kártalanítás

A kártalanítás a kártérítéssel szemben azt jelenti, hogy a bekövetkezett kár nem jogellenes magatartás következménye (jogszerű magatartás).

 

Az Áfa tv. 13. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtásként ítélendő meg minden olyan ellenérték fejében teljesített ügylet, amely e törvény alkalmazásában nem minősül termékértékesítésnek. Az Áfa tv. 13. § (2) bekezdés b) pontja a szolgáltatásnyújtások körében külön nevesíti a kötelezettségvállalást valamely tevékenység egészbeni vagy részbeni abbahagyására, az annak végzésétől való tartózkodásra, illetve valamely helyzet tűrésére. Az Áfa tv. 259. § 6. pontja alapján pedig ellenértéknek minősül bármilyen vagyoni előny (ide nem értve a kártérítést).  

 

Kártérítés = jogellenes magatartás következménye, így az nem szolgáltatásnyújtás, tehát a fenti kitétel, amely nevesítette a kártérítést egyértelműsíti az Áfa kérdését, azaz az ügylet nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá.

 

Kártalanítás = jogszerű magatartással okozott kár. Itt megvalósul(hat) a szolgáltatásnyújtás, mivel kvázi a jogszerű magatartás tűrésével szolgáltatásnyújtást valósít meg a károsult, pontosabban a kártalanításra jogosult adóalany (jogszerű magatartásból eredően) az ellenérték ellenében az Áfa tv. 13. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő szolgáltatást nyújt azzal, hogy a másik fél elállási jogát elismeri, szerződésből eredő kötelezettsége teljesítését nem követeli stb.  

 

Reméljük, hogy az összefoglalónkat hasznosnak találta. Bármilyen kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére, keressen minket bizalommal!

További információ:

Farkas Tamás

okl. közgazdász, adótanácsadó

mobil: +36 70 381 0530

e-mail: farkas . tamas (at) eccconsulting . hu

Irodáink:

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7.


Kártérítés, kártalanítás áfa kérdése.pdf


Impresszum | © Copyright www.eccconsulting.hu 2021