Hírek > KKV Energiaköltség és Beruházási Támogatás

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program


Támogatást igénylők köre

A.) komponens: energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

 • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
 • A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
 • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
 • A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
 • A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles (inkasszó felhatalmazás).

B.) komponens: energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

 • A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerint) részesül.
 • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
 • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Támogatás formája:

A) komponens: Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére. Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető

 

B) komponens: A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő- támogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal (A. pont szerinti támogatás), illetve a beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel rendelkeznek.

 

Célok:

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelőberuházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A támogatás összege

A) komponens:

A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség). Az ÁFA és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B) komponens

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő

Kötelező vállalás: Mindkét komponensben egyaránt (A. – B.)

 • A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
 • A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Biztosíték: a támogatás 100%-ára

Felhatalmazó levél valamennyi beszedési megbízással terhelhető fizetési számlára

Előzetes regisztráció benyújtásának határideje: 2022. október 20-tól 2022. december 15. 19 óra.

Támogatási kérelem benyújtási határideje mindkét komponens esetén:

 • 2022. december. 26.
 • Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is
  be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő
  benyújtására is.

További információ:

Farkas Tamás                                               mobil: +36 70 381 05 30

okl. közgazdász, adótanácsadó                   e-mail: farkas . tamas (at) eccconsulting . hu


Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program_ECC-Consulting.pdf


Impresszum | © Copyright www.eccconsulting.hu 2021