Hírek > Lízing ÁFA

A különböző lízing konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezményes adózási szabályok


 

A jelenlegi gazdasági környezetben kiemelt jelentősége lehet annak, hogy egy vállalkozás a működéséhez szükséges eszközöket milyen formában szerzi be, egy jól megválasztott konstrukció segítségével ugyanis jelentős adómegtakarítás is elérhető. Cikkünk a különböző adókedvezmények bemutatásával ehhez a választáshoz kíván segítséget nyújtani.

 

Pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevő a lízingtárgyat a szerződésben rögzített ideig használhatja, továbbá a szerződés végén az eszköz tulajdonjogát megszerzi (zárt végű pénzügyi lízing) vagy megszerezheti (nyílt végű pénzügyi lízing) maradványértéken. A pénzügyi lízingnek tehát két fajtája van, a zárt végű és a nyílt végű pénzügyi lízing, mindkét esetben az eszköz a lízingbeadó tulajdonában van, de a lízingbe vevő könyveiben tartja nyilván és így értékcsökkenést számol el.

 

Zárt végű pénzügyi lízinghez kapcsolódó adózási szabályok

 • az Áfa törvény 10. § a) pontja alapján termékértékesítésnek minősül
 • az eszköz vagyonszerzési illetékét a futamidő elején kell megfizetni
 • termelőeszköz esetén a teljes általános forgalmi adó visszaigényelhető, személygépjármű esetében viszont főszabály szerint nincs lehetőség a visszaigénylésére

 

Nyílt végű pénzügyi lízinghez kapcsolódó adózási szabályok

 • az Áfa törvény 13. § (1) bekezdése alapján szolgáltatásnyújtásnak minősül
 • az eszköz vagyonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni
 • termelőeszköz esetén az általános forgalmi adó a törlesztésnek megfelelően részletekben igényelhető vissza, személygépjármű esetében is lehetőség van az általános forgalmi adó levonására (akár útnyilvántartás nélkül is, ebben az esetben az áfa 50%-át lehetséges visszaigényelni)

 

Az Áfa tv. 124. § (4) bekezdése biztosít egy kedvezményes lehetőséget is, amikor 50 százalékos mértékű magánhasználatot vélelmez, ezáltal – függetlenül attól, hogy a személygépkocsi ténylegesen milyen mértékben szolgálja a társaság adóköteles gazdasági tevékenységét – a bérbevételt terhelő általános forgalmi adó fele nem helyezhető levonásba. A fennmaradó 50 százalék tételes nyilvántartás nélkül is levonható, feltéve, hogy a cég a személygépkocsit legalább részben adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja, és a személygépkocsi tekintetében nem merül fel olyan, adólevonásra nem jogosító gazdasági tevékenységhez történő felhasználás, amelynek okán a társaság az előzetesen felszámított adó megosztására lenne kötelezett.

 

Ennek kapcsán megemlítendő, hogy ennek a kedvezményes szabálynak az alkalmazására az Európai Tanács derogációs határozata adott felhatalmazást, de csak határozott időre (2021. december 31-ig) engedélyezte, Magyarországnak kérelmet kell benyújtania a felhatalmazás meghosszabbítására.

 • személygépjármű nyílt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzése kapcsán tehát két eset között választhatnak a cégek vagy az általános forgalmi adó 50%-át levonják vagy útnyilvántartás vezetése mellett az adóköteles üzleti használat arányában élnek az adó visszaigénylési jogukkal (a maradványértéken történő vásárlás már termékértékesítés, ennek általános forgalmi adó tartalma nem igényelhető vissza)
 • a társasági adótörvény 22/A. § (1) bekezdése alapján a lízingügylet kamata teljes mértékben levonható a társasági adóból, a társasági adó 70 százalékáig

A törvény értelmében a hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt) kamata után adókedvezményt vehet igénybe. 

 • az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie, ha a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást a társaság nem helyezi üzembe, (kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el) vagy a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegeníti.

Az adókedvezmény önellenőrzéssel elévülési időn belül (5 év) utólagosan is érvényesíthető, függetlenül attól, hogy az eredeti bevallásban mely okból nem került sor az adókedvezmény igénybevételére.

 

Operatív lízing (tartós bérlet)

Operatív lízing esetén a lízingbe vevőnek nem a tulajdonjog megszerzése, hanem a bérlethez hasonlóan a határozott időre szóló használat a célja. Ebben az esetben a lízingbeadó könyveiben szerepel az eszköz, a lízingbe vevő a bérleti díjat pedig költségként elszámolja.

 • az Áfa törvény 13. § (1) bekezdése alapján szolgáltatásnyújtásnak minősül
 • külön illetékfizetési kötelezettség nincs, azt a havidíj tartalmazza
 • a bérleti díj általános forgalmi adó tartalma visszaigényelhető, személygépjármű esetén a nyílt végű pénzügyi lízing kapcsán ismertetett szabályok szerint
 • személygépjármű beszerzése esetén az operatív lízing számos olyan plusz szolgáltatást tartalmaz, amit a pénzügyi lízing nem (például biztosítások, cégautó és gépjármű adó, szervizelés, csereautószolgáltatás), ráadásul ezeknek a bérleti díjba beépülő szolgáltatásoknak az általános forgalmi adó tartalma is visszaigényelhető
 • nem kifejezetten adókedvezmény, de megemlítendő, hogy operatív lízing keretében történő beszerzés esetén az eszköz nem hosszú lejáratú kötelezettségként jelenik meg, ami javítja a mérlegmutatót és így a vállalkozás hitelkeretét nem terheli meg

A fentiekben összefoglaltuk az egyes lízing típusokhoz kapcsolódó legfőbb adózási szabályokat és adókedvezvények, remélhetőleg segítséget nyújtva a megfelelő konstrukció megválasztásához. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy egy vállalkozásnak természetesen az adózási szabályokon kívül egy más – például finanszírozási - szempontokat is figyelembe kell venni és így tudja a számára legoptimálisabb beszerzési formát megválasztani.

 

Ajánlatkérés, időpontegyeztetés:

Farkas Tamás

mobil: +36 70 381 05 30

e-mail: farkas . tamas ( at ) eccconsulting . hu

Irodáink:

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7/A.

Korábbi híreink: ide kattintva érhetőek el


lizing_afa_ecc_consulting_dr_vegvari_tamas_20210507_2.pdf


KÖZÖSSÉGI MÉDIA JOGI KÖZLEMÉNY | © Copyright www.eccconsulting.hu 2021