Hírek > TAO kedvezmények

Tao kedvezmények 2021


A társasági adóbevallás határidejének elteltével is érdemes áttekinteni a Társasági adó törvény (Tao tv.) adta adóalapot, vagy éppen a fizetendő adót csökkentő lehetőségeket. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az adózók legtöbbször nem, vagy nem teljeskörűen használják ki ezeket a lehetőségeket, holott jelentős összegeket lehetne ezáltal megtakarítani. Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Fejlesztési tartalék

A koronavírus-világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében kiadott 171/2020. (IV.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) eltörölte az adózás előtti nyereség 50%-ban maximalizált fejlesztési tartalék-képzési korlátot, és annak maximumát 10 milliárd forintban állapította meg. 2021. január 1-től azonban ez is megváltozott: az adózás előtti nyereség bármekkora hányada leköthető, ugyan is a 10 milliárd forintos korlát is megszűnik. Fontos azonban kiemelni, hogy a fejlesztési tartalék egyfajta előrehozott értékcsökkenésnek tekinthető, és az ennek terhére beszerzett eszközök vonatkozásában további értékcsökkenés nem számolható el. A Tao tv. további előírásokat is tartalmaz a fejlesztési tartalék feloldása tekintetében: a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldható fel, a fel nem használt rész után pedig szankciós visszafizetési kötelezettség keletkezik.

Behajthatatlan követelések

Nem csak az Áfa törvény tartalmaz fontos rendelkezéseket a behajthatatlan követelések kapcsán, de a Számviteli törvény, sőt a Tao tv. is ismeri a behajthatatlan követelések fogalmát. A Tao tv. értelmében behajthatatlan követelés az a követelés, amely megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés fogalmának, valamint azon követelés bekerülési értékének 20%-a, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült, vagy bíróság előtt nem érvényesíthető. Ebből következik, hogy a Tao tv. automatikusan behajthatatlannak minősíti a 365 napon túl lejárt követelés bekerülési értékének 20%-át – amely az adóalapból levonható. Érdemes tehát áttekinteni a vállalkozásoknak, hogy nyilvántartanak-e 365 napon túli lejárt követelést.

K+F adóalap kedvezmény

Az adózás előtti eredményt csökkenti a saját tevékenységi körben végzett alap vagy alkalmazott kutatás, valamint a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége. Az adózónak választási lehetősége van a K+F tevékenységét illetően, hogy a közvetlen költségekkel a felmerülés adóévében, egy összegben csökkenti az adózás előtti eredményét, vagy több év alatt, az értékcsökkenési leírásnak megfelelően. Ez utóbbi feltétele, hogy a költséget a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként állományba kell venni. Fontos kiemelni, hogy az adózó nem csak a saját tevékenységi körébe tartozó K+F tevékenységek közvetlen költségével, de a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körébe tartozó K+F költségeivel is csökkentheti az adózás előtti eredményét, ha a kapcsolt vállalkozása a csökkentést nem érvényesíti.

KKV beruházási adóalap kedvezmény

Az adózó csökkentheti az adózás előtti eredményét új tárgyi eszközök adóévi beruházási értékével, amennyiben az adóév utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül. Az adóalap-kedvezmény alkalmazásának további feltétele, hogy csak azokban az adóévekben vehető igénybe, amelyben valamennyi tagja kizárólag magánszemély volt. A kedvezmény összege legfeljebb az adózás előtti eredményig terjedhet. Megjegyzendő, hogy a jogszabály csak meghatározott tárgyi eszközök esetén teszi lehetővé az adózás előtti eredmény csökkentését, éppen ezért ezek körültekintő vizsgálata elengedhetetlen.

Munkavállalók mobilitását célzó juttatásokhoz kapcsolódó adóalap kedvezmény

A Tao tv. három olyan mobilitást célzó lehetőséget is felsorol, amelyek esetében ha teljesülnek a törvényi feltételek, csökkenthető az adóalap. Ezek a mobilitás célú lakhatási támogatás, a munkásszálláshoz kapcsolódó beruházás és a munkavállaló számára bérlakás céljából épített épület. Főként olyan vállalkozások számára lehet érdekes ez a lehetőség, amelyek nagyszámú munkavállalót foglalkoztatnak a munkavégzés helyétől különböző térségekből. Mindhárom kedvezményben közös, hogy az adózás előtti nyereség összegéig érvényesíthető, tehát veszteséges adózók nem élhetnek a kedvezménnyel.

Filmalkotás és előadóművészetek támogatása

A Nemzeti Filmintézeti Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása esetén adókedvezmény vehető igénybe a támogatási igazolásban szereplő összeg erejéig. Elsőként a támogatás adóévében érvényesíthető, de legkésőbb a juttatás naptári évét követő nyolcadik év végéig vehető igénybe.

Látvány-csapatsportok támogatása

Hasonlóan a filmipar támogatásához, az adózót adókedvezmény illeti meg a látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda) valamelyikében működő sportszervezet vagy alapítvány támogatása esetén. Szintén, elsőként a támogatás adóévében érvényesíthető először, tehát azon adózók, akik ilyen támogatás nyújtásán gondolkodnak, leghamarabb a 2021-es adóévben vehetik igénybe az adókedvezményt.

Fejlesztési adókedvezmény

Tapasztalataink szerint kevesen élnek e kedvezmény adta lehetőséggel, holott akár több száz millió forintot is spórolhatnának vele az adózók. A fejlesztési adókedvezmény kis, közép- és nagyvállalatok számára is – más feltételekkel ugyan – elérhető. Az elszámolható költségek körébe tartoznak többek között telek, gép, berendezés és egyéb új tárgyi eszközök értékei, immateriális javak (szoftver, licence, know-how stb.) a költségek maximum 50%-ig, ingatlan bérleti díja a fenntartási időszak végéig, vagy egyéb gép, berendezés vagy felszerelés bérleti díja a fenntartási időszak végéig. A fejlesztési adókedvezmény a ténylegesen fizetendő társasági adó 80%-áig vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a beruházás üzembehelyezésének évében vehető először igénybe, tehát azon adózóknak, akik 2021-ben terveznek beruházni azt javasoljuk, hogy minél előbb térképezzék fel a jogszabály adta lehetőségeket. A fejlesztési adókedvezmény önellenőrzéssel elévülési időn belül (5 év) utólagosan is érvényesíthető, függetlenül attól, hogy az eredeti bevallásban mely okból nem került sor az adókedvezmény igénybevételére.

A fent felsorolt adóalap és adókedvezményeken túl számos egyéb adófizetési kötelezettséget csökkentő tétel található a Tao tv. rendelkezései között (pl. KKV-k adókedvezménye, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye stb.), azonban ezek azonosítása és megfelelő igénybevétele érdekében javasoljuk szakértő tanácsadó bevonását.

 

Reméljük, hogy összefoglalónkat hasznosnak találta. Bármilyen kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

 

Ajánlatkérés, időpontegyeztetés:

Farkas Tamás

mobil: +36 70 381 05 30

e-mail: farkas . tamas ( at ) eccconsulting . hu

Irodáink:

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7/A.

Korábbi híreink: ide kattintva érhetőek el


ECC_Tao kedvezmények_Hírlevél_20210706.pdf


KÖZÖSSÉGI MÉDIA JOGI KÖZLEMÉNY | © Copyright www.eccconsulting.hu 2021