Hírek > VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

VP3-4.2.1-4.2.2-2-21


A konstrukció célja:

 

A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására. A felhívás célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

 

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás:
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

 

 1. Borászati üzemek fejlesztése
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás:
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

 

 

Támogatható tevékenységek

 

Kötelezően megvalósítandó és önállóan támogatható:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása
 • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
 • építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

Választható tevékenységek:

 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése
 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Ingatlan vásárlás

 

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 100 millió Ft – 5 milliárd Ft.

Amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd Ft-ot, az Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalához a Kormány előzetes állásfoglalását kell kérnie a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése alapján.

                                                        

A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

- a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;

- a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Az egyes támogatási kategóriákat figyelembe véve a támogatás intenzitása ettől eltérhet!

 

Előleg igénylés: 50%

Biztosíték: előleg összegével megegyező összegű biztosíték

 

Beadási határidő:

Első szakasz:                                  2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.

Második szakasz:                           2021. szeptember 28. – 2021. október 11.

Harmadik szakasz:                         2021. október 12. – 2021. október 25.

Negyedik szakasz:                          2021. október 26. - 2021. november 8.

Ötödik szakasz:                              2021. november 9. – 2021. december 7.

 

Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes!

 

Ajánlatkérés, időpontegyeztetés:

Farkas Tamás

mobil: +36 70 381 05 30

e-mail: farkas . tamas ( at ) eccconsulting . hu

Irodáink:

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7/A.

Korábbi híreink: ide kattintva érhetőek el


VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21_Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése.pdf


KÖZÖSSÉGI MÉDIA JOGI KÖZLEMÉNY | © Copyright www.eccconsulting.hu 2021